กิจกรรม


ทำบุญตักบาตรของสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์7 ก.พ. 2563 23:14โดยJutatip Plykaew   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2563 23:17 ]


การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรของสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

2563-02-07 ตักบาตรสายชั้นม.2

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกสือสำรอง Day Camp

โพสต์5 ก.พ. 2563 18:46โดยSupawat Chaiychot

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกสือสำรอง  Day Camp วันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ที่ โดมอาคารเอนกประสงค์ 

ทัศนศึกษา สายชั้น ป.3

โพสต์24 ธ.ค. 2562 19:27โดยSupawat Chaiychot   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 19:28 ]

วันที่ 20 ธันวามคม 2562 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นำนักเรียนระดับสายชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะคุณครูสายชั้น ป.3 เป็นผู้ดูแลและควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

กิจกรรมวันคริสต์มาส

โพสต์24 ธ.ค. 2562 18:47โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 18:47 ]

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาคการเรียนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๕๖๒ โดยมีนางวันเพ็ญ รักเสนาะ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เป็นประธานในงานดังกล่าว 

กีฬาภายใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

โพสต์24 ธ.ค. 2562 18:43โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 18:43 ]

วันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยมีนางวันเพ็ญ รักเสนาะ ครูโรงเรียนเรียนอนุราชประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เป็นประธานในงานดังกล่าว


ทัศนศึกษา ป.๓

โพสต์24 ธ.ค. 2562 18:39โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ

โพสต์23 ธ.ค. 2562 19:27โดยSupawat Chaiychot   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 18:27 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 1 
ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า เปิดโลกอากาศยาน  สู่อนุสรณ์สถานชาติไทย เด็กนักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานในการทำกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้ จากคณะคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกท่าน


นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปทัศนศึกษา จ.สมุทรสงคราม

โพสต์12 ธ.ค. 2562 20:04โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ


วันที่ ๑๓ ธันวามคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางพจนารถ เทียนรุ่งศรี หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางนิตยา พูลจันทร์ หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นางอลิสรา ฮกชุน หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลและควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

โพสต์12 ธ.ค. 2562 19:46โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ชาวอนุราชประสิทธิ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ"

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:39โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 01:30 ]


วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นางวันเพ็ญ รักเสนาะ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ประกอบด้วยตัวแทนลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันกวาดลานวัดและล้างห้องน้ำวัด ที่วัดกลางบางซื่อ วัดแคนอก วัดตำหนักใต้ วัดชมพูเวก และทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้านตะวันนาและหมู่บ้านอัญชลี 

สายชั้น ม.๑ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ วัดแคนอก

สายชั้น ม.๑ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ วัดแคนอก

สายชั้น ป.๓ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

สายชั้น ป.๓ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

1-10 of 209