กิจกรรม


ทัศนศึกษา สายชั้น ป.3

โพสต์24 ธ.ค. 2562 19:27โดยSupawat Chaiychot   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 19:28 ]

วันที่ 20 ธันวามคม 2562 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นำนักเรียนระดับสายชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะคุณครูสายชั้น ป.3 เป็นผู้ดูแลและควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

กิจกรรมวันคริสต์มาส

โพสต์24 ธ.ค. 2562 18:47โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 18:47 ]

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาคการเรียนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๕๖๒ โดยมีนางวันเพ็ญ รักเสนาะ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เป็นประธานในงานดังกล่าว 

กีฬาภายใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

โพสต์24 ธ.ค. 2562 18:43โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 18:43 ]

วันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยมีนางวันเพ็ญ รักเสนาะ ครูโรงเรียนเรียนอนุราชประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เป็นประธานในงานดังกล่าว


ทัศนศึกษา ป.๓

โพสต์24 ธ.ค. 2562 18:39โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ

โพสต์23 ธ.ค. 2562 19:27โดยSupawat Chaiychot   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 18:27 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 1 
ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า เปิดโลกอากาศยาน  สู่อนุสรณ์สถานชาติไทย เด็กนักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานในการทำกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้ จากคณะคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกท่าน


นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปทัศนศึกษา จ.สมุทรสงคราม

โพสต์12 ธ.ค. 2562 20:04โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ


วันที่ ๑๓ ธันวามคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางพจนารถ เทียนรุ่งศรี หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางนิตยา พูลจันทร์ หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นางอลิสรา ฮกชุน หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลและควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

โพสต์12 ธ.ค. 2562 19:46โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ชาวอนุราชประสิทธิ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ"

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:39โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 01:30 ]


วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นางวันเพ็ญ รักเสนาะ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ประกอบด้วยตัวแทนลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันกวาดลานวัดและล้างห้องน้ำวัด ที่วัดกลางบางซื่อ วัดแคนอก วัดตำหนักใต้ วัดชมพูเวก และทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้านตะวันนาและหมู่บ้านอัญชลี 

สายชั้น ม.๑ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ วัดแคนอก

สายชั้น ม.๑ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ วัดแคนอก

สายชั้น ป.๓ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

สายชั้น ป.๓ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.๓

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:18โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2562 05:01 โดย Chutima Areechon ]


วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายไชยพัฒน์ สังขรักษ์ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๓๗ คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายอิทธิณัฐ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดยมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.๒

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:14โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 00:33 ]


วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางดวงเดือน สุรเดชานันท์ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒) นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๕๔ คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายลูกเสือนิยมไพร ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดยมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒1-10 of 207