กิจกรรม


ชาวอนุราชประสิทธิ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ"

โพสต์โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต ]


วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นางวันเพ็ญ รักเสนาะ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ประกอบด้วยตัวแทนลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันกวาดลานวัดและล้างห้องน้ำวัด ที่วัดกลางบางซื่อ วัดแคนอก วัดตำหนักใต้ วัดชมพูเวก และทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้านตะวันนาและหมู่บ้านอัญชลี 

สายชั้น ม.๑ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ วัดแคนอก

สายชั้น ม.๑ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ วัดแคนอก

สายชั้น ป.๓ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

สายชั้น ป.๓ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.๓

โพสต์โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต ]


วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายไชยพัฒน์ สังขรักษ์ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๓๗ คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายอิทธิณัฐ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดยมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.๒

โพสต์โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต ]


วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางดวงเดือน สุรเดชานันท์ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒) นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๕๔ คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายลูกเสือนิยมไพร ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดยมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ชาวอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

โพสต์7 ธ.ค. 2562 19:45โดยJutatip Plykaew   [ อัปเดต โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]


วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นางกฤดิภา แก้วสนธิ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (หัวหน้างานฝ่ายบริหารบุคคล) นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป มารับบิณฑบาตรที่อาคารเอนกประสงค์ จากนั้นได้ทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ภายในโรงเรียนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกด้วย

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.1

โพสต์6 ธ.ค. 2562 14:02โดยChawis Nookaew   [ อัปเดต โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวพิณทอง นิเกตุน้อย ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1) นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 245 คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายชัยปิติ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดยมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

นักเรียนสายชั้นป.3 ตรวจสุขภาพฟันภาคเรียนที่ 2/2562

โพสต์6 ธ.ค. 2562 00:05โดยSupawat Chaiychot   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2562 00:27 ]

คุณหมดจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

มาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนชั้น ป.3 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 


กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์30 พ.ย. 2562 07:32โดยSupawat Chaiychot

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง ประโยชน์ของผลไม้

ชมเพลงฉ่อย ป.5 ปีการศึกษา 2561

โพสต์30 พ.ย. 2562 01:13โดยKittipoom Pongpanngam
ค่ายธรรมะคนดี ป.5 ปีการศึกษา 2561

โพสต์30 พ.ย. 2562 01:09โดยKittipoom Pongpanngam1-10 of 200