ชาวอนุราชประสิทธิ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

โพสต์7 ธ.ค. 2562 19:45โดยJutatip Plykaew   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 00:21 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นางกฤดิภา แก้วสนธิ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (หัวหน้างานฝ่ายบริหารบุคคล) นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป มารับบิณฑบาตรที่อาคารเอนกประสงค์ จากนั้นได้ทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ภายในโรงเรียนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกด้วย

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙