ชาวอนุราชประสิทธิ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ"

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:39โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 01:30 ]

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นางวันเพ็ญ รักเสนาะ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ประกอบด้วยตัวแทนลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันกวาดลานวัดและล้างห้องน้ำวัด ที่วัดกลางบางซื่อ วัดแคนอก วัดตำหนักใต้ วัดชมพูเวก และทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้านตะวันนาและหมู่บ้านอัญชลี 

สายชั้น ม.๑ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ วัดแคนอก

สายชั้น ม.๑ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ วัดแคนอก

สายชั้น ป.๓ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

สายชั้น ป.๓ ทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ" ที่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์