กิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ ม.5

โพสต์27 พ.ย. 2562 00:37โดยThanadchai Tapa   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 18:50 ]

    ในวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 ทางคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ โดยของขวัญทั้งหมดมาจากคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกันซื้อมาเพื่อแจกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน แทนคำขอบคุณที่นักเรียนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของสายชั้นในปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปในปีพุทธศักราช 2562

Comments