กิจกรรมจิตอาสา ม.5

โพสต์27 พ.ย. 2562 00:46โดยThanadchai Tapa   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 18:52 ]

    ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน ทางคณะครู และนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมปลูกต้นมะม่วง และต้นรวงผึง เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้บริเวณโรงเรียน และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของต้นไม้อีกด้วย

Comments