กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 ม.5

โพสต์27 พ.ย. 2562 00:29โดยThanadchai Tapa   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 19:16 ]

    ในวันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์โดยงานสภานักเรียนกำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียน และครูได้สร้างความรักความผูกพันต่อกัน และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของทางโรงเรียน โดยในช่วงเช้ามีพิธีบายศรีสู่ขวัญในหอประชุม 1 และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่ทางคณะครูและนักเรียน ม.4-5 ร่วมกันจัดเตรียมขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ซึ่งภายในกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ร้องไห้ หลากหลายความรู้สึก ซึ่งจะเก็บเป็นความประทับใจของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ต่อไป

Comments