กิจกรรมปรชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 ม.5

โพสต์26 พ.ย. 2562 23:51โดยThanadchai Tapa   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 19:02 ]

    ในวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 ทางโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมโดยผู้อำนวยการโรงเรียน และช่วงบ่ายเป็นการประชุมชี้แจงโดยคณะครูสายชั้น ทางสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2560 และจัดสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครองทั้งในแต่ละห้อง และในสายชั้น เพื่อสะดวกต่อการประสานงานระหว่างครู และผู้ปกครองนักเรียน

Comments