กิจกรรมปรชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ม.5

โพสต์27 พ.ย. 2562 00:27โดยThanadchai Tapa   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 19:00 ]

    ในวันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561 ทางโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมโดยผู้อำนวยการโรงเรียน และช่วงบ่ายเป็นการประชุมชี้แจงโดยคณะครูสายชั้น ทางสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2561 และจัดสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครองทั้งในแต่ละห้อง และในสายชั้น เพื่อสะดวกต่อการประสานงานระหว่างครู และผู้ปกครองนักเรียน

Comments