กิจกรรมปรชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 ม.5

โพสต์27 พ.ย. 2562 00:41โดยThanadchai Tapa   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 18:50 ]

    ในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 ทางโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมโดยผู้อำนวยการโรงเรียน และช่วงบ่ายเป็นการประชุมชี้แจงโดยคณะครูสายชั้น ทางสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2562 และจัดสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครองทั้งในแต่ละห้อง และในสายชั้น เพื่อสะดวกต่อการประสานงานระหว่างครู และผู้ปกครองนักเรียน

Comments