กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ม.5

โพสต์27 พ.ย. 2562 00:14โดยThanadchai Tapa   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 18:54 ]


    ในวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ทางคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจ ตามแนวพระราชดำริ ที่เปลี่ยนจากพื้นที่ดินแห้งแล้ง มาเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจของทางจังหวัดเพชรบุรี เช่น มะนาว ชมพู่ และพืชผักต่างๆ แปลงพืชสมุนไพร อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการพัฒนาดิน ด้านพลังงานทดแทนจากังหันลม โซลาร์เซลล์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โรงเลี้ยงไข่ไก่ 

Comments