กิจกรรมที่ 5

โพสต์7 ส.ค. 2562 21:45โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2562 21:45 ]

พลิกผืนดินจากเขาหัวโล้นสู่สีเขียวขจี เปิดเผยเมื่อวันที่ 27 ต.ค. นายสุทัศน์ วีสกุล ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูเขาหัวโล้น จากการถูกบุกรุกถางป่าปลูกข้าวโพด จำนวน 1,200 ไร่ ในการนำร่องที่บ้านดงผาปูน-บ้านนาบง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดงมาเป็นป่าที่มีพืชพันธุ์ชนิดต่างๆปกคลุมภูเขาจนเขียวขจีได้อีกครั้งในเวลาเพียง 1 ปี หลังจากเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น และจะไปสิ้นสุดในปี 2562