กีฬาภายใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

โพสต์24 ธ.ค. 2562 18:43โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 18:43 ]
วันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยมีนางวันเพ็ญ รักเสนาะ ครูโรงเรียนเรียนอนุราชประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เป็นประธานในงานดังกล่าว