นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปทัศนศึกษา จ.สมุทรสงคราม

โพสต์12 ธ.ค. 2562 20:04โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ

วันที่ ๑๓ ธันวามคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางพจนารถ เทียนรุ่งศรี หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางนิตยา พูลจันทร์ หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นางอลิสรา ฮกชุน หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลและควบคุมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
Comments