โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

โพสต์12 ธ.ค. 2562 19:46โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
Comments