สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ

โพสต์23 ธ.ค. 2562 19:27โดยSupawat Chaiychot   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 18:27 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุม 1 
ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า เปิดโลกอากาศยาน  สู่อนุสรณ์สถานชาติไทย เด็กนักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานในการทำกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้ จากคณะคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกท่าน