สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกสือสำรอง Day Camp

โพสต์5 ก.พ. 2563 18:46โดยSupawat Chaiychot
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกสือสำรอง  Day Camp วันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ที่ โดมอาคารเอนกประสงค์ 

Comments