กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.1

โพสต์6 ธ.ค. 2562 14:02โดยChawis Nookaew   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 00:34 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวพิณทอง นิเกตุน้อย ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1) นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 245 คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายชัยปิติ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดยมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก