กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.๓

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:18โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2562 05:01 โดย Chutima Areechon ]

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายไชยพัฒน์ สังขรักษ์ ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๓๗ คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่ค่ายอิทธิณัฐ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดยมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒