ประกาศโรงเรียน

การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์24 ม.ค. 2564 21:22โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2564 21:23 ]


ดาวน์โหลดไฟล์ >> คลิกที่นี่ <<

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน Mini English Program

โพสต์19 ม.ค. 2564 19:01โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 19:02 ]การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

โพสต์5 ม.ค. 2564 04:48โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2564 04:48 ]
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๔

โพสต์2 ม.ค. 2564 04:36โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2564 04:37 ]ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมติ ศบค. จังหวัดนนทบุรี ที่ ๒/๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒๕

โพสต์2 ม.ค. 2564 01:36โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2564 02:03 ]

การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

โพสต์24 ธ.ค. 2563 21:24โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2563 02:29 ]

การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

โพสต์22 ธ.ค. 2563 17:08โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2563 17:09 ]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์29 พ.ค. 2563 21:49โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ

กำหนดการรับสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สอบคัดเลือก ๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประกาศผล ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
รายงานตัว/มอบตัว  ๑๔-๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทโควตา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภททั่วไป

1-10 of 20