ประกาศโรงเรียน

ทบทวนเรื่อการรับผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์29 มี.ค. 2563 01:43โดยsuraphan sripunchapong   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2563 01:55 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]


ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียอนุราชประสิทธิ์ทุกท่าน เรื่องการทบทวนเรื่องการรับผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์19 มี.ค. 2563 23:18โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การคัดเรื่องนักเรียนเพื่อรับทุนเพชรรวงผึ้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โครงการภาษาอังกฤษ

โพสต์4 มี.ค. 2563 22:14โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2563 22:15 ]


ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เรื่อง การคัดเรื่องนักเรียนเพื่อรับทุนเพชรรวงผึ้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โครงการภาษาอังกฤษ (Mini English Program)


การคัดเรื่องนักเรียนเพื่อรับทุนเพชรรวงผึ้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการภาษาอังกฤษ

โพสต์4 มี.ค. 2563 22:03โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2563 22:05 ]


ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เรื่อง การคัดเรื่องนักเรียนเพื่อรับทุนเพชรรวงผึ้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Dieseases ๒๐๑๙, COVID-๑๙)

โพสต์2 มี.ค. 2563 23:58โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2563 00:18 ]

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Dieseases ๒๐๑๙, COVID-๑๙)


มาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM ๒.๕

โพสต์25 ม.ค. 2563 00:23โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ

https://sites.google.com/a/anuraj.ac.th/school/_/rsrc/1576134221977/command/command_2560/krut.jpg

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เรื่อง มาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM ๒.๕ เกินค่ามาตรฐานในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์22 ม.ค. 2563 22:05โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2563 22:07 ]


ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดเอกสาร การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนชดเชย

โพสต์11 ธ.ค. 2562 22:55โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 23:04 ]


ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนชดเชย

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๗๖/๓๓๑๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

1-9 of 9