ประกาศโรงเรียน

มาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM ๒.๕

โพสต์25 ม.ค. 2563 00:23โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ

https://sites.google.com/a/anuraj.ac.th/school/_/rsrc/1576134221977/command/command_2560/krut.jpg

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เรื่อง มาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM ๒.๕ เกินค่ามาตรฐานในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์22 ม.ค. 2563 22:05โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2563 22:07 ]


ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดเอกสาร การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนชดเชย

โพสต์11 ธ.ค. 2562 22:55โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 23:04 ]


ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนชดเชย

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๗๖/๓๓๑๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

1-3 of 3