ประกาศโรงเรียน

ประกาศ เรื่องให้ครูฯ มาปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

โพสต์19 เม.ย. 2564 02:15โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2564 02:43 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]

ประกาศ เรื่องการยื่นซองแจ้งความประสงค์จำหน่ายอาหารในโรงเรียน

โพสต์19 เม.ย. 2564 02:03โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2564 02:43 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ครูอิทธิเดช ๐๖๓-๙๑๗-๔๑๙๖
ดาวน์โหลดประกาศ คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

ประกาศ เรื่องการแจ้งผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์19 เม.ย. 2564 00:20โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2564 02:43 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]


ประกาศ แนวทางการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔

โพสต์11 เม.ย. 2564 12:02โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2564 02:44 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอน

โพสต์14 ก.พ. 2564 20:45โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2564 20:46 ]


การเปิดการเรียนการสอน ๑ ก.พ. ๒๕๖๔

โพสต์29 ม.ค. 2564 22:22โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2564 22:22 ]

การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์24 ม.ค. 2564 21:22โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2564 21:23 ]


ดาวน์โหลดไฟล์ >> คลิกที่นี่ <<

1-10 of 28