ประกาศโรงเรียน

ยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกระดับชั้นปี

โพสต์25 ก.ย. 2564 10:06โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ


เรื่อง เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-Site) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

โพสต์30 มิ.ย. 2564 01:01โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2564 01:03 ]

https://sites.google.com/a/anuraj.ac.th/school/announce/25640630_1/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%201%20%E0%B8%81.%E0%B8%84-1.png

ประกาศ แนวทางการรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียน ม.๑

โพสต์28 พ.ค. 2564 06:48โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2564 06:52 ]


ดาวน์โหลดรายละเอียดจากไฟล์ด้านล่าง

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์24 พ.ค. 2564 19:03โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2564 19:11 ]

https://sites.google.com/a/anuraj.ac.th/school/announce/prakasraychuxphusxbkhadleuxkdiradabchanm4pikarsuksa2564/3.png


ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

**  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้จากไฟล์แนบ **

** ให้ดาวน์โหลดใบมอบตัวเขียนและนำส่งในวันที่กำหนด **

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์23 พ.ค. 2564 18:46โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2564 19:11 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ ]

https://sites.google.com/a/anuraj.ac.th/school/announce/25640524-pass-m1/2.png

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

**  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้จากไฟล์แนบ **

** ให้ดาวน์โหลดใบมอบตัวเขียนและนำส่งในวันที่กำหนด **

ประกาศรายชื่อ ที่นัง แผนผังห้องสอบ ม.๑ และ ม.๔ (ฉบับใหม่)

โพสต์21 พ.ค. 2564 00:00โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2564 00:15 ]

ประกาศรายชื่อ ที่นัง แผนผังห้องสอบ ม.๑ และ ม.๔ (ฉบับใหม่)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดมาตรการเตรียมการก่อนวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.๑ และ ม.๔

โพสต์19 พ.ค. 2564 17:33โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2564 17:34 ]


ประกาศ ผลการยื่นซองแจ้งความประสงค์ขายอาหารในโรงเรียน

โพสต์6 พ.ค. 2564 02:29โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2564 02:50 ]

ประกาศ ผลการยื่นซองแจ้งความประสงค์ขายอาหารในโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1fwdmQT4qVB1LbvMfkzVjt10wWg32MkqL/view?usp=sharing

ประกาศ การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์1 พ.ค. 2564 18:19โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2564 18:45 ]


การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านในการเดินทางมารายงานตัวที่โรงเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จากการรายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นการรายงานตัวในกลุ่มไลน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ให้ผู้ปกครองทุกท่านดูรายชื่อและลำดับของนักเรียน ให้ถูกต้องชัดเจน 
๒. ให้ผู้ปกครองแต่ละท่าน สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตามลำดับชื่อของนักเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ๑ ท่านต่อนักเรียน ๑ คน 
๓. เมื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์แล้วจะมีครูชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชี้แจงรายละเอียดของการายงานตัว ต่อไปค่ะ 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ ทาง 
FB >> สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
โทร >> ๐๙๕ ๑๖๕ ๗๓๐๕ (ครูสุธิดา) หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑


1-10 of 41