ประกาศ การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์1 พ.ค. 2564 18:19โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2564 18:45 ]

การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านในการเดินทางมารายงานตัวที่โรงเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จากการรายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นการรายงานตัวในกลุ่มไลน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ให้ผู้ปกครองทุกท่านดูรายชื่อและลำดับของนักเรียน ให้ถูกต้องชัดเจน 
๒. ให้ผู้ปกครองแต่ละท่าน สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตามลำดับชื่อของนักเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ๑ ท่านต่อนักเรียน ๑ คน 
๓. เมื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์แล้วจะมีครูชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชี้แจงรายละเอียดของการายงานตัว ต่อไปค่ะ 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ ทาง 
FB >> สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
โทร >> ๐๙๕ ๑๖๕ ๗๓๐๕ (ครูสุธิดา) หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑