การคัดเรื่องนักเรียนเพื่อรับทุนเพชรรวงผึ้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการภาษาอังกฤษ

โพสต์4 มี.ค. 2563 22:03โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2563 22:05 ]

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เรื่อง การคัดเรื่องนักเรียนเพื่อรับทุนเพชรรวงผึ้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการภาษาอังกฤษ (Mini English Program)