รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์29 พ.ค. 2563 21:45โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ
กำหนดการรับสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สอบคัดเลือก ๖ มิ.ย. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประกาศผล ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓
รายงานตัว/มอบตัว  ๑๒-๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทโควตา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภททั่วไป
Comments