รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์29 พ.ค. 2563 21:49โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ
กำหนดการรับสอบคัดเลือก รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สอบคัดเลือก ๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประกาศผล ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
รายงานตัว/มอบตัว  ๑๔-๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทโควตา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภททั่วไป
Comments