เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนชดเชย

โพสต์11 ธ.ค. 2562 22:55โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 23:04 ]

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนชดเชย

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๗๖/๓๓๑๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒