เรื่อง การคัดเรื่องนักเรียนเพื่อรับทุนเพชรรวงผึ้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โครงการภาษาอังกฤษ

โพสต์4 มี.ค. 2563 22:14โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2563 22:15 ]

ประกาศโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เรื่อง การคัดเรื่องนักเรียนเพื่อรับทุนเพชรรวงผึ้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โครงการภาษาอังกฤษ (Mini English Program)