หนังสือด่วนที่สุด การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙

https://#

https://#

ประกาศ แนวทางการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔


ข้อปฏิบัติในสถานการณ์แพร่ระบาด Covid เมื่อเข้าสู่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ประกาศของโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมของโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 219 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คำสั่งโรงเรียน

  • คำสั่งโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒สามารถดาวน์โหลดเอกสาร "คำสั่งโรงเรียน" ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้https://drive.google.com/drive/folders/1TtzcH2A7zD1zCWs282x-hEWoKxmPmiGW?usp=sharingหมายเหตุ :: ท่านต ...
    ส่ง 11 ธ.ค. 2562 18:58 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ
  • คำสั่งโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ คำสั่งโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑สามารถดาวน์โหลดเอกสาร "คำสั่งโรงเรียน" ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้https://drive.google.com/drive/folders/1x8LCTKUtrUfAQW-e3cr_pq8CxHixop4Z?usp=sharingหมายเหตุ :: ท ...
    ส่ง 11 ธ.ค. 2562 18:59 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ
  • คำสั่งโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ คำสั่งโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐สามารถดาวน์โหลดเอกสาร "คำสั่งโรงเรียน" ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1iVLbeKA4xLGRIhVWm2iKQGMkyCUMsosQ?usp=sharingหมายเหตุ :: ท่านต้องลงช ...
    ส่ง 13 ก.พ. 2563 19:02 โดย รัชพงษ์ ศรีมามาศ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นางกัญญา แสงเจริญโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์


อัตลักษณ์ของโรงเรียน


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารโรงเรียน

Link ภายนอก