ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครูครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

โพสต์13 ส.ค. 2564 04:59โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2564 05:00 ]


วิธีการใช้ Google Meet

โพสต์30 เม.ย. 2564 02:19โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2564 02:25 ]


วิธีการใช้ Google Meet ในเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีการใช้ Google Meet ในโทรศัพท์ Android


วิธีการใช้ Google Meet ใน Ipad หรือ ios

แบบสำรวจ การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่าน Google Meet

โพสต์28 เม.ย. 2564 00:50โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2564 00:55 ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJMDZkzIIU8ZSzvun0h8wOaSSX6kTDM1DulMpTcxyXQxB4w/viewform

ตามที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ได้กำหนดวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังเอกสารแจ้งไปนั้น ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทางโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จึงขอสอบถามความพร้อมการประชุมโดยใช้โปรแกรม Google Meet ตามวัน เวลาที่ได้แจ้งไว้ จึงขอให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามกลับในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ต่อไป

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMJMDZkzIIU8ZSzvun0h8wOaSSX6kTDM1DulMpTcxyXQxB4w/viewform

ตอบแบบสอบถามโดยคลิกที่รูปภาพ หรือจากแบบฟอร์มด้านล่างนี้


แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โพสต์27 เม.ย. 2564 11:02โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2564 11:17 ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeoar4vvbWcbiuOWKq3ecUiPQpi_5GfiSnTV8PFMC6iR6Z-Q/viewform

แตะหรือคลิกที่รูปภาพด้านบน หรือตอบแบบสอบถามจากฟอร์มด้านล่างนี้ได้ทันที

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET เต็ม ๑๐๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์23 เม.ย. 2564 23:44โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2564 23:45 ]
ระบบรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ แบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์23 เม.ย. 2564 12:25โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2564 18:53 ]

ท่านสามารถสมัครเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์ หรือเดินทางมาที่โรงเรียน โดยเลือกเพียง ๑ วิธีเท่านั้น

๑. การเดินทางมาสมัครที่โรงเรียน 
    ๑.๑ ให้ท่านกรอกใบสมัครที่รับไปแล้วให้ครบถ้วน
    ๑.๒ นำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายื่นบริเวณใต้อาคาร ๘
    ** ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนเดินทางมาด้วย เพื่อลดการแออัดและรักษาระยะห่าง

๒. การสมัครผ่านระบบออนไลน์ (แนะนำให้เลือกใช้วิธีนี้)
    ๒.๑ ให้ท่านเข้าไปยังระบบรับสมัครที่ต้องการ (ม.๑ หรือ ม.๔)
    ๒.๒ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบบได้ระบุไว้
    ๒.๓ อัพโหลดภาพถ่าย ใบ ปพ.๑ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
    ๒.๔ อัพโหลดภาพถ่าย ใบสูติบัตร
    ๒.๕ ยืนยันข้อมูล และทำการพิมพ์ใบสมัครออกมา ติดรูปถ่ายให้ครบทั้ง ๓ ตำแหน่ง
    ๒.๖ นำใบสมัครที่พิมพ์แล้ว และเอกสารประกอบการสมัครมายื่นในวันสอบ (ก่อนเข้าห้องสอบ)
    ** ท่านจะได้รับใบสมัครทางอีเมล ตามที่ได้กรอกไว้ หากไม่พบสามารถพิมพ์ได้จากลิงค์ด้านล่าง


สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นใบสมัครแบบออนไลน์ ให้คลิกที่รูปภาพด้านล่างนี้

ยื่นใบสมัครออนไลน์ ม.๑

http://gg.gg/new_m1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTN7sPFR2bmu_8L_sQLDjxplAILzhYTdAttqWJLkpJBk8ANGS9j8QUi8ukDpMdY1PsZXCF7BDtDFgvV/pubhtml?gid=652421359&single=true


ยื่นใบสมัครออนไลน์ ม.๔

http://gg.gg/new_m4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQJX2h50-itYnSqzY-zaFbH3RaLuM4waGMGvFx8SA2hl9bup5OW6nD_8tjfRH4v1CAB2hISioI47VOe/pubhtml?gid=1172410864&single=true


แจ้งกำหนดการรับผลการเรียน และขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์11 เม.ย. 2564 11:59โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2564 11:59 ]


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์12 มี.ค. 2564 22:05โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2564 22:06 ]

วันเสาร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 
ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1J5UM4HlrO7cotFEcWXuTD7Coi-xRuE1F

การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียน ตามแนววิถีใหม่ (New Normal)

โพสต์12 มี.ค. 2564 21:53โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2564 22:06 ]

1-10 of 38