ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือด่วนที่สุด การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-๑๙

โพสต์19 เม.ย. 2564 23:51โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2564 23:51 ]

แจ้งกำหนดการรับผลการเรียน และขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์11 เม.ย. 2564 11:59โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2564 11:59 ]


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์12 มี.ค. 2564 22:05โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2564 22:06 ]

วันเสาร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 
ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1J5UM4HlrO7cotFEcWXuTD7Coi-xRuE1F

การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียน ตามแนววิถีใหม่ (New Normal)

โพสต์12 มี.ค. 2564 21:53โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2564 22:06 ]

การจัดการเรียนรู้ ประจำวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔

โพสต์30 ม.ค. 2564 18:31โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2564 18:32 ]


การจัดการเรียนรู้ ประจำวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔

โพสต์28 ม.ค. 2564 07:15โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 07:15 ]


การจัดการเรียนรู้ ประจำวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔

โพสต์27 ม.ค. 2564 18:09โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2564 07:12 ]


การจัดการเรียนรู้ ประจำวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔

โพสต์26 ม.ค. 2564 07:06โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 07:07 ]

การจัดการเรียนรู้ ประจำวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔

โพสต์25 ม.ค. 2564 19:46โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2564 19:47 ]

1-10 of 32