วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้ออกพื้นที่ ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ และประชาชนทั่วไปที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียน