แนวทางการปฏิบัติตนและการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โพสต์3 ม.ค. 2564 06:03โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2564 19:37 ]
https://sites.google.com/a/anuraj.ac.th/school/info/2564-01-03/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7.png