คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสต์12 มี.ค. 2564 22:05โดยรัชพงษ์ ศรีมามาศ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2564 22:06 ]
วันเสาร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ 
ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1J5UM4HlrO7cotFEcWXuTD7Coi-xRuE1F