ระบบรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ แบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์23 เม.ย. 2564 12:25โดยเว็บไซต์ อนุราชประสิทธิ์   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2564 18:53 ]
ท่านสามารถสมัครเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์ หรือเดินทางมาที่โรงเรียน โดยเลือกเพียง ๑ วิธีเท่านั้น

๑. การเดินทางมาสมัครที่โรงเรียน 
    ๑.๑ ให้ท่านกรอกใบสมัครที่รับไปแล้วให้ครบถ้วน
    ๑.๒ นำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครมายื่นบริเวณใต้อาคาร ๘
    ** ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนเดินทางมาด้วย เพื่อลดการแออัดและรักษาระยะห่าง

๒. การสมัครผ่านระบบออนไลน์ (แนะนำให้เลือกใช้วิธีนี้)
    ๒.๑ ให้ท่านเข้าไปยังระบบรับสมัครที่ต้องการ (ม.๑ หรือ ม.๔)
    ๒.๒ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบบได้ระบุไว้
    ๒.๓ อัพโหลดภาพถ่าย ใบ ปพ.๑ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
    ๒.๔ อัพโหลดภาพถ่าย ใบสูติบัตร
    ๒.๕ ยืนยันข้อมูล และทำการพิมพ์ใบสมัครออกมา ติดรูปถ่ายให้ครบทั้ง ๓ ตำแหน่ง
    ๒.๖ นำใบสมัครที่พิมพ์แล้ว และเอกสารประกอบการสมัครมายื่นในวันสอบ (ก่อนเข้าห้องสอบ)
    ** ท่านจะได้รับใบสมัครทางอีเมล ตามที่ได้กรอกไว้ หากไม่พบสามารถพิมพ์ได้จากลิงค์ด้านล่าง


สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นใบสมัครแบบออนไลน์ ให้คลิกที่รูปภาพด้านล่างนี้

ยื่นใบสมัครออนไลน์ ม.๑

http://gg.gg/new_m1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTN7sPFR2bmu_8L_sQLDjxplAILzhYTdAttqWJLkpJBk8ANGS9j8QUi8ukDpMdY1PsZXCF7BDtDFgvV/pubhtml?gid=652421359&single=true


ยื่นใบสมัครออนไลน์ ม.๔

http://gg.gg/new_m4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQJX2h50-itYnSqzY-zaFbH3RaLuM4waGMGvFx8SA2hl9bup5OW6nD_8tjfRH4v1CAB2hISioI47VOe/pubhtml?gid=1172410864&single=true