การใช้โปรแกรม Bookmark

โปรแกรมสำหรับทำคะแนน ดาวน์โหลดตามหัวข้อด้านล่าง

1. โปรแกรม Bookmark (ดาวน์โหลดตัว Setup)


3. หากโปรแกรมแสดงข้อความไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม AccessRuntime ก่อน
   3.1 สำหรับรุ่น 32 bit เท่านั้น
   หากใช้ Microsoft Office รุ่น 64 bit จะไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ ต้องเปลี่ยนมาใช้รุ่น 32 bit ส่วน Windows สามารถใช้รุ่น 32 bit หรือ 64 bit ก็ได้

Ċ
รัชพงษ์ ศรีมามาศ,
4 มี.ค. 2563 21:53