สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (ขาวดำ)
(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ตราประจำโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (สี)
(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์” และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกรวงผึ้ง – ดอกไม้ประจำ รร.อนุราชประสิทธิ์

ดอกรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง” เป็นพรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีวันเสด็จพระราชสมภพ และดอกรวงผึ้งจะผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในราวเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งตรงกับช่วงวันพระราชสมภพพอดี หากคราใดที่พระองค์ท่านเสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร


สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง-สีฟ้า (สีประจำ รร.อนุราชประสิทธิ์)

สีเหลือง – สีฟ้า
สีเหลือง  เป็นสีประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕)
สีฟ้า  -


คติพจน์ประจำโรงเรียน

เทิดทูนสถาบัน  ยึดมั่นคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชาการ  สร้างสรรค์ระเบียบวินัย

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระศรีศากยะทศพลญาณ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนของพระราชา