บทเพลง สดุดีจอมราชา

เพลงสดุดีจอมราชา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ถวายบังคมจอมราชา
พระบุญญาเกริกฟ้าไกล
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน
 
ถวายพระพรองค์ราชินี
คู่บารมีองค์ราชัน
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ
งามตระการเคียงขัตติยะไทย
 
อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง
แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส
มหาราชา ราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี
-----

ผู้แต่งเนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ผู้แต่งทำนอง : วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ
เรียบเรียงเสียงประสาน : วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ
วงดนตรี : เฉลิมราชย์
ห้องบันทึกเสียง : จาตุรงค์
นักร้อง : ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทธ์ / กตธิป อัครวิกรัย / ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ / กนกวรรณ อินทรพัฒน์สามารถรับฟังและดาว์นโหลดเพลง "สดุดีจอมราชา" ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

ċ
1559446333_d_1.rar
(10304k)
รัชพงษ์ ศรีมามาศ,
1 ธ.ค. 2562 05:03
Ć
สดุดีจอมราชา-bt.mp3
(5902k)
รัชพงษ์ ศรีมามาศ,
1 ธ.ค. 2562 05:04
Ć
สดุดีจอมราชา-bt.wav
(26660k)
รัชพงษ์ ศรีมามาศ,
1 ธ.ค. 2562 05:04
Ć
สดุดีจอมราชา-mt.mp3
(5902k)
รัชพงษ์ ศรีมามาศ,
1 ธ.ค. 2562 05:04
Ć
สดุดีจอมราชา-mt.wav
(26658k)
รัชพงษ์ ศรีมามาศ,
1 ธ.ค. 2562 05:05