กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 ธ.ค. 2562 19:28 Supawat Chaiychot แก้ไข ทัศนศึกษา สายชั้น ป.3
24 ธ.ค. 2562 19:27 Supawat Chaiychot แนบ ทัศนศึกษา62_๑๙๑๒๒๑_0228.jpg กับ ทัศนศึกษา สายชั้น ป.3
24 ธ.ค. 2562 19:27 Supawat Chaiychot สร้าง ทัศนศึกษา สายชั้น ป.3
24 ธ.ค. 2562 18:47 รัชพงษ์ ศรีมามาศ แก้ไข กิจกรรมวันคริสต์มาส
24 ธ.ค. 2562 18:47 รัชพงษ์ ศรีมามาศ สร้าง กิจกรรมวันคริสต์มาส
24 ธ.ค. 2562 18:43 รัชพงษ์ ศรีมามาศ แก้ไข กีฬาภายใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
24 ธ.ค. 2562 18:43 รัชพงษ์ ศรีมามาศ สร้าง กีฬาภายใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
24 ธ.ค. 2562 18:39 รัชพงษ์ ศรีมามาศ สร้าง ทัศนศึกษา ป.๓
24 ธ.ค. 2562 18:37 รัชพงษ์ ศรีมามาศ แก้ไข กิจกรรม
24 ธ.ค. 2562 18:27 รัชพงษ์ ศรีมามาศ แก้ไข สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ
24 ธ.ค. 2562 18:24 รัชพงษ์ ศรีมามาศ แก้ไข หน้าแรก
24 ธ.ค. 2562 18:23 รัชพงษ์ ศรีมามาศ แก้ไข หน้าแรก
23 ธ.ค. 2562 19:27 Supawat Chaiychot แนบ บูรณาการ62_๑๙๑๒๒๔_0230.jpg กับ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ
23 ธ.ค. 2562 19:27 Supawat Chaiychot สร้าง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ
20 ธ.ค. 2562 17:32 Supawat Chaiychot แก้ไข นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา จ.ปทุมธานี
20 ธ.ค. 2562 17:29 Supawat Chaiychot แนบ ทัศนศึกษา62_๑๙๑๒๒๑_0228.jpg กับ กิจกรรม
15 ธ.ค. 2562 05:01 Chutima Areechon แก้ไข กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.๓
15 ธ.ค. 2562 04:58 Chutima Areechon แนบ 1.jpg กับ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือนักเรียนชั้น ม.๓
12 ธ.ค. 2562 20:04 รัชพงษ์ ศรีมามาศ แนบ IMG_20191213_110135.jpg กับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปทัศนศึกษา จ.สมุทรสงคราม
12 ธ.ค. 2562 20:04 รัชพงษ์ ศรีมามาศ สร้าง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปทัศนศึกษา จ.สมุทรสงคราม
12 ธ.ค. 2562 19:46 รัชพงษ์ ศรีมามาศ สร้าง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
12 ธ.ค. 2562 01:30 รัชพงษ์ ศรีมามาศ แก้ไข ชาวอนุราชประสิทธิ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ"
12 ธ.ค. 2562 01:30 รัชพงษ์ ศรีมามาศ แก้ไข ชาวอนุราชประสิทธิ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีเพื่อพ่อ"
12 ธ.ค. 2562 01:29 รัชพงษ์ ศรีมามาศ ลบ ประกาศโรงเรียน 1
12 ธ.ค. 2562 01:28 รัชพงษ์ ศรีมามาศ ลบ ประกาศโรงเรียน 2

เก่ากว่า | ใหม่กว่า