ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1/2565

วันสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรและสวดมนต์ทุกวันศุกร์ (ม.ปลาย)

รายงาน รายการอาหารกลางวัน ระดับปฐมวัย อ.2 - อ.3

รายงาน รายการอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมบูรณาการ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เวลาเปิด-ปิดประตูภายในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรและสวดมนต์ทุกวันศุกร์ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3