กิจกรรมทำบุญใส่บาตรและสวดมนต์
ทุกวันศุกร์ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3