ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2565

กิจกรรมกีฬาสีครู
อ่านรายละเอียด >>

ADMIN : 30/08/2565

กิจกรรม "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา"
อ่านรายละเอียด >>

ADMIN : 30/08/2565

กิจกรรม Coding & Smart Robo Camp
อ่านรายละเอียด >>

ADMIN : 06/10/2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
อ่านรายละเอียด >>

ADMIN : 07/11/2565

แผนเผชิญเหตุ(ฉบับปรับปรุง)
อ่านรายละเอียด >>

ADMIN : 21/11/2565

การประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
อ่านรายละเอียด >>

ADMIN : 21/11/2565

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษา
อ่านรายละเอียด >>

ADMIN : 14/12/2565

รับมอบทุนการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
อ่านรายละเอียด >>

ADMIN : 21/11/2565

ค่าย "เสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ของวัยรุ่น และเสริมสร้างพลังใจวัยรุ่น"
อ่านรายละเอียด >>

ADMIN : 21/12/2565

รายการที่เป็นตัวแทนระดับภาคการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70
อ่านรายละเอียด >>

ADMIN : 24/12/2565