รับสมัครนักเรียน MEP
ปีการศึกษา 2565

  • ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

  • ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

  • ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการภาษาอังกฤษ MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]