สมัครเรียน ประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ [เปิดไฟล์]

** ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู ทางโรงเรียนจึงขอใช้วิธีการรายงานตัวนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้าย ดำเนินการรายงานตัวนักเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามลิ้งค์ https://forms.gle/WZmngfc7EUs7UuRc9

ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองดำเนินการรายงานตัวนักเรียน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

*** ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน ***
* หากมีข้อสอบถามรบกวนติดต่อ
- แจ้งข้อความทางเพจ Facebook : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
- โทร. 098-281-3107, 065-415-8006