ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (รอบ Portfolio)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิด-ปิดประตูภายในโรงเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การตรวจสอบการระเบิด
ของแผงควบคุมไฟฟ้า

สรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อของครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

รายงานรายการอาหารกลางวันปฐมวัย

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดนนทบุรี
ปีการศึกษา 2566

พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

รายงานรายการอาหารกลางวันประถมศึกษา

งานรวงผึ้งราตรี ครั้งที่ 1 สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองและบุคลากร

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
พระเดชพระคุณพระหรหมวัชรจริยาจารย์

มาตรการการรักษาความปลอดภัย
ต่อการรักษาทรัพย์สินทางราชการ

แผนเผชิญเหตุ (ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71

สรุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมระดับมัธยมศึกษา

แผนผังอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

คลิกด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบแจ้งเหตุยาเสพติด Nont GIS ⬇️

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมการออกตรวจและเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยให้กับนักเรียนช่วงเทศกาล

กิจกรรมการออกตรวจและเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยให้กับนักเรียนช่วงเทศกาล

กิจกรรมการเข้าชมการนำเสนอ
หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

โครงการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน The EP/MEP English Skills Compettition 2023

กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน
เนื่องในวันพ่อ

กิจกรรม English Day Camp 2023
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

กิจกรรมการแข่งขัน
The EP/MEP English Skills Compettition

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น
อ.2 และป.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึกษา 2567 

การสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ 

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น
อ.2 และป.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึกษา 2567 

กิจกรรม English Day Camp 2023
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


กิจกรรม English Day Camp 2023
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้น อ.2-อ.3
และการเยี่ยมชมห้องเรียน ป.1

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้น อ.1-อ.3
และการพบปะครูประจำชั้น

กิจกรรมจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
การตรวจช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์วานิช

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขัน
เทควันโดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

กิจกรรมการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมกีฬาสี อนุราชเกมส์
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขัน
เทควันโดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดร้องเพลงเยาวชน 

กิจกรรมเสริมพลังสร้างสรรค์คอนเทนท์
ของวัยรุ่น ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทานฯ 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
อนุราชเกมส์

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 2
เข้ารับการฝึกภาคสนาม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดคลิปแนะนำชุมชนของเยาวชน 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คุณค่าการเรียนรู้

ประกาศโรงเรียน

ระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2566

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

ประกาศยกเลิกทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2564

แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัย

ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บัญชีรายละเอียดพื้นที่บริการเด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 ปี 2567

ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

ระเบียบการขอใบระเบียนผลการเรียน

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2566

การสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา
ที่อยู่ในภาคบังคับ ปี 2567

ประกาศผลการทดสอบคุณภาพน้ำในโรงเรียนปี 2556

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ)

การยื่นซองแจ้งความประสงค์จำหน่ายอาหาร

คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาภาคบังคับ ปี 2567

ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศยกเลิกการจัดเวรยามรักษาการณ์ในโรงเรียน

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่ผลงาน

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของครู

ผลงานของนักเรียน

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ...

ประกาศ...

ประกาศ...

ประกาศ...

คำสั่งโรงเรียน

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

ARS VIDEO