ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิด-ปิดประตูภายในโรงเรียน

แผนเผชิญเหตุ (ฉบับปรับปรุง)

รายงานรายการอาหารกลางวันปฐมวัย

ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

รายงานรายการอาหารกลางวันประถมศึกษา

แผนผังอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

แผนผังสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
                                                                                                                                                                                                                                              คลิกที่นี่ >>>

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ เหลือง-ฟ้า

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน

พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

กิจกรรมมุฑิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนทั่วไป

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ป.4

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

กิจกรรมต่อสมการคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6

กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานด้วย GSP ป.4-ป.6

กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3

กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6

กิจกรรมซูโดกุ ป.1-ป.6

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

กิจกรรมประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.3

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

กิจกรรมนิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

กิจกรรมนิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-.3

กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

กิจกรรมสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.4-.3

กิจกรรมประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

กิจกรรมประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

กิจกรรมการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

กิจกรรมทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

กิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

กิจกรรมการผูกเงื่อนและการทรงตัว ป.1-ป.3

กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.1-ป.6

กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

กิจกรรมมวยสากลสม้ครเล่น ป.1-ป.6

กิจกรรมแอโรบิก ป.1-ป.6

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองมัธยมศึกษา

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันศุกร์ ม.ปลาย

รับมอบทุนการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ตัวแทนระดับภาคการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองแนะแนวเลือกแผนการเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น.3

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันศุกร์ ม.3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ค่าย "เสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ของวัยรุ่น"

ตัวแทนระดับภาคการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70

กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3

กิจกรรม Coding & Smart Robo Camp

พิธีลงนาม (MOU) ในการจัดการศึกษา

ค่าย "เสริมสร้างพลังใจวัยรุ่น"

สรุปเหรียญรางวัลที่ได้จากการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน

กิจกรรมติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ .4-.6

กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

กิจกรรมแกะสลักผักและผลไม้ .1-.3

กิจกรรมแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-ม.6

กิจกรรมการสร้าง Motion Infographic .4-.6

กิจกรรมเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

กิจกรรมประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-ม.3

กิจกรรมเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

กิจกรรมขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

กิจกรรมเดี่ยวจระเข้ ม.4-ม.6

ประกาศโรงเรียน

ระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

ระเบียบการขอใบระเบียนผลการเรียน

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เผยแพร่ผลงาน

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของผู้บริหาร

ผลงานของครู

ผลงานของนักเรียน

จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ...

ประกาศ...

ประกาศ...

ประกาศ...

คำสั่งโรงเรียน

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

คำสั่ง...

ARS VIDEO