ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธ์
วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ.  2566

ภาษาต่างประเทศ