สมัครเรียน .1 ปีการศึกษา 2566

แจกใบสมัคร :  1 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2566 (ณ อาคารประถม

รับสมัคร :  21 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 (ณ อาคารประถม) 

สอบคัดเลือก :  -

จับฉลาก :  5 มีนาคม 2566 (ณ อาคารประถม) 

ประกาศผล และรายงานตัว :  5 มีนาคม 2566 (ณ อาคารประถม)

มอบตัว :  11 มีนาคม 2566 (หากเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถมอบตัวได้)

เอกสารและประกาศที่เกี่ยวข้อง