สมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566

แจกใบสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ณ อาคารมัธยม)

รับสมัคร : 11 - 15 มีนาคม 2566 (ณ ห้องประชุม 2)

สอบคัดเลือก : -

จับฉลาก : -

ประกาศผล และรายงานตัว : 30 มีนาคม 2566 (ณ ห้องประชุม 2)

มอบตัว : 2 เมษายน 2566 (หากเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถมอบตัวได้)

เอกสารและประกาศที่เกี่ยวข้อง

  • รายชื่อนักเรียนประเภทโควตา เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 [ เปิดไฟล์ ]

  • ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ เปิดไฟล์ ]