สมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566

แจกใบสมัคร :  1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ณ อาคารมัธยม) 

รับสมัคร :  11 - 15 มีนาคม 2566 (ณ หอประชุม 1) 

สอบคัดเลือก :  -

จับฉลาก :  -

ประกาศผล และรายงานตัว :  30 มีนาคม 2566 (ณ ห้องประชุม 2) 

มอบตัว :  2 เมษายน 2566 (หากเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถมอบตัวได้)

เอกสารและประกาศที่เกี่ยวข้อง