รับสมัครนักเรียน MEP
ปีการศึกษา 2566

ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครเรียน.pdf

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนเพชรรวงผึ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โครงการภาษาอังกฤษ (MEP) 

ประกาศ_ทุนเพชรรวงผึ้ง.pdf

ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)  

การรับสมัครนักเรียน รอบ 2.pdf