ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1

รายงานอาหารกลางวันอนุบาล

รายงาน รายการอาหารกลางวัน ระดับปฐมวัย อ.2-อ.3.pdf

รายงานอาหารกลางวันประถมศึกษา

รายงาน รายการอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา.pdf

กิจกรรมบูรณาการสายชั้น ป.4

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน

กิจกรรมทำบุญวันศุกร์ ม.ปลาย

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมทำบุญวันศุกร์ ม.ปลาย

กิจกรรมทำบุญวันศุกร์ ม.3

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน

กิจกรรมมุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ

กิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ เหลือง-ฟ้า

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนทั่วไป

กำหนดการรับสมัครนักเรียนอนุบาลห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ป.4

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

กิจกรรมต่อสมการคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานด้วย GSP ป.4-ป.6

กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.3

กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ป.4-ป.6

กิจกรรมซูโดกุ ป.1-ป.6

กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

กิจกรรมประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.3

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

กิจกรรมนิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

กิจกรรมนิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ม.3

กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

กิจกรรมประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

กิจกรรมสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.4-ม.3

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

กิจกรรมประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

กิจกรรมการทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

กิจกรรมทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

กิจกรรมประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

กิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

กิจกรรมการผูกเงื่อนและการทรงตัว ป.1-ป.3

กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.1-ป.6

กิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

กิจกรรมมวยสากลสม้ครเล่น ป.1-ป.6

กิจกรรมแอโรบิก ป.1-ป.6

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองมัธยมศึกษา

รับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเลือกแผนการเรียน

ตัวแทนระดับภาคการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70

กิจกรรมติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันศุกร์ ม.3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ค่าย "เสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ของวัยรุ่น"

กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย

กิจกรรม Coding & Smart Robo Camp

พิธีลงนาม (MOU) ในการจัดการศึกษา

ค่าย "เสริมสร้างพลังใจวัยรุ่น"

เหรียญรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันศุกร์ ม.ปลาย

ตัวแทนระดับภาคการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

กิจกรรมการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

กิจกรรมขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

กิจกรรมเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

กิจกรรมเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

กิจกรรมแกะสลักผักและผลไม้ ม.1-ม.3

กิจกรรมประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

กิจกรรมเดี่ยวจระเข้ ม.4-ม.6

กิจกรรมแกะสลักผักและผลไม้ ม.4-ม.6

กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.1-ม.3