ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

การประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

การประชุมวางเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1

การอบรมโครงการเพิ่มพลังครู
สร้างภูมิรู้สู่ผู้เรียน รุ่นที่ 2

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 

การอบรมการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยสมาร์ทโฟน 

กิจกรรมจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
การตรวจช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์วานิช

การประชุมประชุมผู้ปกครองชั้น ป.1-2

การประชุมประชุมผู้ปกครองชั้น ป.3-4

การประชุมประชุมผู้ปกครองชั้น ป.5-6

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คุณค่าการเรียนรู้