แจ้งผลติดโควิด-19
กรณีผู้เข้าสอบ ม.1 และ ม.4
ตรวจพบเชื้อ