สมัครเรียน ม.1

แจกใบสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2565

รับสมัคร : 9 - 13 มีนาคม 2565 (สมัครในรูปแบบออนไลน์)

สอบคัดเลือก : 26 มีนาคม 2565 (นำใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครมายื่น)

ประกาศผล และรายงานตัว : 30 มีนาคม 2565

มอบตัว : 2 เมษายน 2565 (หากเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถมอบตัวได้)

เอกสารและประกาศที่เกี่ยวข้อง

  • รายชื่อนักเรียนประเภทโควตา เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

  • ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

คลิกที่รูปเพื่อสมัครเรียน

ค้นหาใบสมัคร