สมัครเรียน ม.4

แจกใบสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2565

รับสมัคร : 9 - 13 มีนาคม 2565 (สมัครในรูปแบบออนไลน์)

สอบคัดเลือก : 27 มีนาคม 2565 (นำใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครมายื่น)

ประกาศผล และรายงานตัว : 31 มีนาคม 2565

มอบตัว : 3 เมษายน 2565 (หากเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถมอบตัวได้)

เอกสารและประกาศที่เกี่ยวข้อง

  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา) [ เปิดไฟล์ ]

  • ประกาศ : รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [ เปิดไฟล์ ]

คลิกที่รูปเพื่อสมัครเรียน

ค้นหาใบสมัคร